เนื้อปูพาสเจอร์ไรส์


1.บรรจุกระป๋องเหล็ก 454g

 • เนื้อก้อนใหญ่ A ปูม้า
  1,500.00 ฿
 • เนื้อก้อนใหญ่ปูม้า
  1,250.00 ฿
 • เนื้อก้อนใหญ่พิเศษปูม้า
  1,250.00 ฿
  2,150.00 ฿  (-42%)
 • เนื้อก้อนปูม้า
  1,000.00 ฿

2.บรรจุกระป๋องพลาสติก 454g

 • เนื้อก้อนปูม้า
  1,020.00 ฿
  1,020.00 ฿

3.บรรจุกระป๋องพลาสติก 227กรัม

 • เนื้อก้อนใหญ่ปูม้า
  630.00 ฿
  630.00 ฿
 • เนื้อก้อนปูม้า
  520.00 ฿
  520.00 ฿
 • เนื้อก้อนแตกปูม้า
  300.00 ฿
  300.00 ฿
 • เนื้อตัวปูม้า
  255.00 ฿
  255.00 ฿

4.บรรจุถุงพลาสติก 500g

 • เนื้อก้อนปูม้า
  590.00 ฿
 • เนื้อก้อนแตกปูม้า
  565.00 ฿
 • เนื้อตัวปูม้า
  470.00 ฿
 • ไข่ปูม้า
  450.00 ฿

5.บรรจุถุงพลาสติก 150 กรัม

 • เนื้อกรรเชียงปูม้า
  300.00 ฿
 • เนื้อก้อนปูม้า
  280.00 ฿
  320.00 ฿  (-13%)
 • เซ็ตปูแดง
  270.00 ฿
  300.00 ฿  (-10%)
 • เนื้อก้อนแตกปูม้า
  250.00 ฿