โปรโมชั่น

  • เนื้อก้อนใหญ่ A ปูม้าชุด 2 กระป๋อง
    2,700.00 ฿
    3,000.00 ฿  (-10%)

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทั้งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารทะเล โดยมีเนื้อปูม้าพาสเจอร์ไรส์ บรรจุกระป๋อง และถุงแช่เย็น เป็นสินค้าหลัก นอกจากนี้ยังมีสินค้าปูนิ่มแช่แข็งและสินค้าเนื้อปูแปรรูปต่างๆ