บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจทั้งเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอาหารทะเล โดยมีเนื้อปูม้าพาสเจอร์ไรส์ บรรจุกระป๋อง และถุงแช่เย็น เป็นสินค้าหลัก นอกจากนี้ยังมีสินค้าปูนิ่มแช่แข็งและสินค้าเนื้อปูแปรรูปต่างๆ