เกี่ยวกับเรา

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจ ทั้งเป็นผู้ผลิต และส่งออกสินค้าอาหารทะเล โดยมีเนื้อปูม้า บรรจุกระป๋อง และถุงแช่เย็นเป็นสินค้าหลัก นอกจากนี้ยังมีสินค้า ปูนิ่มแช่แข็ง และสินค้าเนื้อปูต่างๆ

ที่ตั้งของสำนักงานและโรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 75/2 หมู่ 2 ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
หมายเลขโทรศัพท์ 077-454883, 077-454884 หมายเลขโทรสาร 077-454885

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยมีคุณสุวณีย์ ทิพย์หมัด เป็นผู้ริเริ่มกิจการ ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท  
ที่มาของกิจการเกิดจากแพรับซื้อปู (แพปูวิยะ) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2536 ในพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจการเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยมา จนสามารถขยายธุรกิจได้ครบวงจร โดยในขั้นต้นในปี พ.ศ.2546 ได้มีการจัดตั้งบริษัทเป็นบริษัท วิยะ อินเตอร์ เครป 2003 ขึ้นมาเพื่อดำเนินการในการเป็นสถานแปรรูปเบื้องต้น และจัดหาวัตถุดิบบริษัท วิยะเครปโปรดักส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปพร้อมบริโภค ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ เช่น ปูม้าพาสเจอไรส์บรรจุถุง ปูม้าพาสเจอไรส์บรรจุกระป๋อง และในปี พ.ศ.2558 เริ่มมีการผลิตสินค้าปูนิ่มแช่แข็ง และมีตลาดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศด้วย

บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการขยายกิจการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั่นจึงเป็นที่มาของพันธกิจหลักองค์กร

“ส่งมอบความสด สะดวก สะอาด และปลอดภัยให้สู่ผู้บริโภค คือพันธกิจหลักขององค์กร”