นโยบายการคืนเงิน


ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดหาหรือส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เท่านั้น การคืนเงินจะมีการหักค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิต
ในกรณีการคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการคืนเงิน โดยจะมีระยะเวลาดำเนินการ 15-30 วันทำการ และทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อดำเนินการเรียบร้อย

*หมายเหตุ : เอกสารการคืนเงิน คือเลขบัญชีสำหรับให้บริษัททำการจ่ายเงินคืน ซึ่งชื่อ-นามสกุล ตรงกับ รายการการสั่งซื้อเท่านั้น ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการจ่ายคืนให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาด